• بازدید سرزده از داروخانه های شهرستان خمیر و رویدر و بیمارستان نیاپور بندر خمیر
  به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان و در راستای حصول اطمینان از ارائه به هنگام و مناسب خدمات پزشکی و دارویی،و در راستای برنامه عملیاتی...

 • بازدید سرزده کارشناسان دارویی از داوخانه های سطح شهر پارسیان
  به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو،کارشناسان واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر به دستور خانم دکتر دباغ، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به صورت سرزده از داروخانه های سطح شهر پارسیان از توابع استان هرمزگان بازدید به عمل آوردند...

 • تقدیر و تشکر از آقای مهندس اسحق عامری سیاهویی
  تقدیر و تشکر از زحمات آقای مهندس اسحق عامری سیاهویی مدیر اسبق اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در معاونت غذا و دارو استان هرمزگان

 • برگزاری کلاس آموزشی " قوانین و الزامات تجهیزات پزشکی" برای کارشناسان تجهیزات پزشکی
  کلاس قوانین و الزامات تجهیزات پزشکی در محل معاونت غذا و دارو برای کارشناسان تجهیزات پزشکی برگزار گردید...

 • برگزاری کارگاه آموزشی مکمل های ورزشی و بدنسازی توسط معاونت غذا و دارو استان هرمزگان
  به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، در راستای برنامه عملیاتی ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو و همچنین به منظور آگاهی بیشتر مربیان باشگاه های ورزشی، در استفاده از داروهای بدنسازی و مکمل های رژیمی و ورزشی...

 • بازدید سرزده مدیر دارویی از شرکت های توزیع دارو
  به گزارش روابط عمومی آقای دکتر سلمانی بازدید سرزده از شرکتهای توزیع دارویی داشتند. ایشان عنوان کردند : به خاطر رفاه حال شهروندان کلیه شرکتهای ...

 • تقدیر از کلیه پرسنل معاونت غذا و دارو در هفته جهانی غذا و هفته مسمومیت ها
  به گزارش روابط عمومی با حضور معاونت غذا و دارو استان هرمزگان خانم دکتر فاطمه دباغ طی مراسمی از زحمات...

 • دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان رتبه اول سطح یک آزمایشگاه ها
  به گزارش روابط عمومی، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، کسب رتبه اول در ارتقاء توانمندسازی آزمایشگاه های سطح یک...

 • بازدید سرزده از داروخانه شبانه روزی سطح شهر در روز جمعه مورخ 95/5/15
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به صورت سرزده از داروخانه های شبانه روزی سطح شهر این استان بازدید نمود...

 • کسب رتبه اول در ارتقاء توانمند سازی آزمایشگاه های سطح یک توسط واحد مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو هرمزگان
  .

لینک های مفید
سامانه ها
خدمات کاربران

بندرعباس - گلشهر - خیابان دانشگاه - ضلع غربی بیمارستان خلیج فارس  تلفن: 07633378709

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved